مراقبت های لازم بعد از درمان کامپوزیت دندان

مراقبت های لازم بعد از درمان کامپوزیت دندان

بعد از انجام هر درمان دندانپزشکی توصیه های مراقبتی بعد از درمان وجود دارد که توسط دندانپزشک توصیه می شود بعد از انجام درمان کامپوزیت دندان مراقبت های زیر لازم می باشد.

  • بعد از انجام درمان کامپوزیت دندان از مصرف دخانیات از جمله سیگار خودداری کنید.

  • اگر در هنگام خواب دندان قروچه می کنید استفاده از نایت گارد الزامی است.

  • بعد از انجام درمان کامپوزیت دندان در ۴۸ ساعت اول درمان از مصرف خوراکی های رنگدار مانند نوشابه ،شکلات ،سس و … پرهیز کنید.

  • بعد از انجام درمان کامپوزیت از گاز زدن و شکستن خوراکی سفت و سخت از جمله یخ و آجیل و … پرهیز کنید.