مراقبت های لازم بعد از ارتودنسی دندان

مراقبت های لازم بعد از ارتودنسی دندان

درمان ارتودنسی دندان درمانی است که برای رفع ناهنجاری های فک و دندان انجام می شود بعد از درمان ارتودنسی دندان رعایت مراقبت های توصیه شده زیر الزامی می باشد.

  • بعد از درمان ارتودنسی دندان استفاده از مسواک و نخ دندان برای جلوگیری از تجمع باکتری در بریس ها ضروری است.

  • در دوره درمان ارتودنسی دندان مراجعه منظم به دندانپزشک ضروری است.

  • به یاد داشته باشید تمیز نکردن بریس ها باعث پوسیدگی دندان و بیماری لثه و … می شود.

  • بعد از انجام درمان ارتودنسی دندان طی چند روز غذا خوردن برایتان دشوار می شود زیرا بریس ها باید در دهانتان تنظیم شوند.

  • بعد از درمان ارتودنسی دندان ممکن است در چند روز اول به دلیل فشار ناشی بریس ها در اطراف دندان ها لب و گونه هایتان درد احساس کنید که موقتی است.

  • بعد از درمان ارتودنسی دندان برای کاهش درد می توانید دهان و دندان خود را با آب گرم و نمک شست و شو دهید.